3 kết quả phù hợp với từ khóa "ngọc phong thủy"
 • Những loại đá - ngọc phong thủy

  Những loại đá - ngọc phong thủy

  02/12/2012

  Trong “Đông Châu Liệt Quốc” có nói : “Nhà Chu có ngọc Chỉ Ách, nước Tống có ngọc Kết Lục, nước Sở có ngọc Biện Hòa, nước Lương có ngọc Huyền ......

 • Những loại đá - ngọc phong thủy

  Những loại đá - ngọc phong thủy

  29/07/2012

  Trong “Đông Châu Liệt Quốc” có nói : “Nhà Chu có ngọc Chỉ Ách, nước Tống có ngọc Kết Lục, nước Sở có ngọc Biện Hòa, nước Lương có ngọc Huyền ......

 • Những loại đá - ngọc phong thủy

  Những loại đá - ngọc phong thủy

  28/02/2012

  Người Hoa cho rằng ngọc là vật quý, hội đủ 5 đức tính cơ bản của con người gồm: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, do đó ngọc rất được tôn sùng.