1 kết quả phù hợp với từ khóa "Gà Trống Trong Phong Thủy"
  • Biểu tượng gà trống trong phong thủy

    Biểu tượng gà trống trong phong thủy

    14/04/2011

    Trong phong thủy, biểu tượng gà trống có thể là giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ đào hoa sát cho cá nhân hay tránh bị tiểu nhân nói xấu sau ......