1 kết quả phù hợp với từ khóa "bày xương rồng"
  • Cấm kỵ bày xương rồng trong nhà

    Cấm kỵ bày xương rồng trong nhà

    19/08/2012

    Bạn chỉ nên đặt xương rồng ở ngoài cửa, như vai trò của người canh gác, bảo vệ bạn khỏi những năng lượng xấu, ngăn không cho chúng xâm nhập vào nhà.