• Cửa nhà, chọn màu sắc hợp phong thuỷ

  Cửa nhà, chọn màu sắc hợp phong thuỷ

  11/03/2014

  Cửa nhà là nơi nạp khí chính của cả ngôi nhà, màu sắc của cửa khác nhau sẽ tạo ra khí trường khác nhau và có tác dụng thu hút sinh khí, vận may khác nhau. ......

 • Màu sắc trong phong thủy kinh doanh

  Màu sắc trong phong thủy kinh doanh

  10/04/2013

  Màu sắc được xem là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng để tạo nên sự nổi bật và thành công cho thương hiệu của một doanh nghiệp.

 • Màu sắc trong phong thủy kinh doanh

  Màu sắc trong phong thủy kinh doanh

  27/05/2011

  Màu sắc được xem là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng để tạo nên sự nổi bật và thành công cho thương hiệu của một doanh nghiệp.